Sklep internetowy

COPAR 40016

365,00 zł

Chcesz kupić ten produkt za 275,00 zł?
Załóż bezpłatne konto w naszym sklepie.
Zajmie Ci to dwie minuty.

Kliknij tutaj!

Opis produktu

TRISANA Copar.

Suplement diety w kapsu?kach. Uzupe?nia codzienn? diet? w sk?adniki istotne dla prawid?owego funkcjonowania w?troby i jelit. Wspomaga trawienie. 

Zawiera naturalne sk?adniki takie jak wyci?g z imbiru, kurkumy, mniszka lekarskiego, sproszkowany grzyb Reishi, zmielone nasiona babki p?esznik czy sproszkowane buraki.

 

NOWO??!!! - Obejrzyj video o tym produkcie w cyklu o produktach w 10 minut:

https://www.youtube.com/watch?v=oJOE4JjzU1Q&t=0s

 

 

 

WARTO WIEDZIE?: 

Czynno?? motoryczna przewodu pokarmowego Zawarto?? przewodu pokarmowego ulega sta?emu przesuwaniu, w kierunku od jamy ustnej do odbytu. Wa?nym mechanizmem warunkuj?cym prawid?owe funkcjonowanie przewodu pokarmowego jest jego skoordynowana i precyzyjna czynno?? motoryczna - perystaltyka.

W wypadku jelit najbardziej charakterystyczny jest ruch robaczkowy (nazwa historyczna), a cz??ciej nazwany obecnie bardziej prawid?owo - ruchem perystaltycznym. Polega on na tym, ?e skurcz jelita powstaje tylko w pewnym jego odcinku, na skutek skurczu mi??ni okr??nych i posuwa si? naprzód, podobnie jak obserwujemy to np. u d?d?ownic.

Prócz tych ruchów istniej? jeszcze ruchy wahad?owe, powsta?e na skutek skurczu mi??ni pod?u?nych. Obecnie uwa?a si?, ?e to w?a?nie ruchy odcinkowe (wahad?owe) odgrywaj? wa?niejsz? rol? w przesuwaniu pokarmu ni? ruchy perystaltyczne. Skurcze odcinkowe zachodz? z wi?ksz? cz?stotliwo?ci? w proksymalnych ni? w dystalnych cz??ciach jelit co powoduje stopniowe przesuwanie pokarmu.

Wa?n? rol? w perystaltyce jelita grubego odgrywaj? tzw. w?druj?ce kompleksy motoryczne (MMC) pojawiaj?ce si? co kilka godzin. W jelicie grubym ruchy perystaltyczne zachodz? tak?e w kierunku od odbytnicowym. Na czynno?? motoryczn? jelit ma wp?yw wiele czynników.

Niektóre hormony oraz odruchy nerwowe (?o??dkowo-jelitowy czy jelitowo-jelitowy) mog? modyfikowa? aktywno?? fragmentów przewodu pokarmowego. Nadmierna czynno?? motoryczna jelit towarzyszy biegunce, a os?abiona jest wa?nym mechanizmem zapar?.

Trawienie Do przyswojenia zdecydowanej wi?kszo?ci po?ywienia (bia?ka, t?uszcze i w?glowodany) konieczne jest trawienie. W jego wyniku zachodzi proces rozk?adu do substancji prostszych, które podlegaj? wch?anianiu. Pokarmy s? trawione za pomoc? soków wydzielanych przez ró?ne gruczo?y. ?linianki i gruczo?y ?linowe produkuj? ?lin?, która zawiera amylaz? ?linow?. B?ona ?luzowa ?o??dka wydziela sok sk?adaj?cy si? g?ównie z kwasu solnego i pepsyny, jelito cienkie — tzw. sok jelitowy.

Soki te ró?ni? si? sk?adem i czynno?ci?. Oprócz tego do jelit wydzielaj? dwa wa?ne gruczo?y - w?troba (?ó??) i trzustka (sok trzustkowy). Strawione sk?adniki pokarmu ulegaj? wch?anianiu; odbywa si? ono g?ównie w jelicie cienkim, a w jelicie grubym wch?aniane s? tylko niektóre substancje, jak np. woda i sole mineralne.

?ród?o informacji: www.wikipedia.pl


Skład produktu

Sk?ad: nasiona babki p?esznik ca?e (26,13%), babka p?esznik mielona (22,1%), pow?oka kapsu?ki: hypromeloza (14,9%), sproszkowany grzyb Reishi (13,47%), sproszkowane buraki (7,58%), maltodekstryna (5,81%), wyci?g z imbiru (5% Gingerole) (3,37%), wyci?g z mniszka lekarskiego (2,94%), bakterie mlekowe (2,5 mld CFU/g) (1,64%), kwas L-askorbinowy (0,93%), wyci?g z kurkumy (0,90%), chlorowodorek pirydoksyny (0,21%)  

 

Warto?ci od?ywcze

W porcji dziennej

W 100g

*%RWS

Warto?? energetyczna

13,01kJ/3,1kcal

547,6kJ/130,9kcal

 

T?uszcz

- w tym kwasy t?uszczowe nasycone

0g

0g

0g

0g

 

W?glowodany

- w tym cukry

0,31g

0,06g

13,1g

2,3g

 

 

B?onnik pokarmowy

0,90g

37,9g

 

Bia?ko

0,01g

0,5g

 

Sól

0g

0g

 

Nasiona babki p?esznik

621mg

26,1g

 

Babka p?esznik mielona

525mg

22,1g

 

Grzyb Reishi

320mg

13,5g

 

Sproszkowane buraki

180mg

7,6g

 

Maltodekstryna

138mg

5,8g

 

Wyci?g z imbiru

80mg

3,4g

 

Wyci?g z mniszka lekarskiego

70mg

2,9g

 

Bakterie mlekowe

39mg

1,6g

 

Wyci?g z kurkumy

21mg

0,9g

 

Witamina C

22mg

0,9g

28%

Witamina B6

4,2mg

0,2g

300%

*RWS- %zalecanej dawki dziennej wg. rozporz?dzenia UE 1169/2011

 

Zalecane stosowanie

Zalecane stosowanie: Trzy razy dziennie 1 kapsu?ka po jedzeniu, obficie popijaj?c. Nie nale?y przekracza? dziennej porcji. Suplement nie jest substytutem zró?nicowanej diety.

Zawartość opakowania

90 kapsu?ek